x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLA1B Sosiaalipolitiikan teoria, kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelijat tutustuvat sosiaalititeteiden ja sosiaalipolitiikan teoreettisiin jäsennyksiin, sosiaalipolitiikan taloudellisiin ja poliittisiin toimintaympäristöihin sekä sosiaalipolitiikan nykykeskusteluun ja sosiaalisiin oikeuksiin.

Sisältö

Kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Yleinen kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Pierson: Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare. The 3rd Edition. Polity Press 2006.
  2. Coffey, Reconceptualizing Social Policy. Sociological Perspectives on Contemporary Social Policy. Open University Press 2004.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipolitiikan teoria (Sosiaalipolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö