x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLP3 Sosiaalipolitiikan ajankohtaiset kysymykset 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, kuten perheen muutokseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen, kansalaisyhteiskuntaan sekä yksilöiden ja ryhmien mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnan aktiivisina kansalaisina ja toimijoina.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sosiaalipolitiikan ja yhteiskunnallisen muutoksen välisen yhteyden.

Sisältö

Kirjallisuus.
Kirjallisuuskuulustelu suoritetaan yleisenä kirjallisena tenttinä. Mahdollisen vaihtoehtoisen opetuksen toteutustavat ilmoitetaan erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Forsberg & Nätkin (toim.): Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Gaudeamus 2003.

2. Taimio (toim.): Talouskasvun hedelmät. Kuka sai ja kuka jäi ilman. TSL 2007.

3. Lindholm: Maailman parantajat. Globalisaatiokriittinen liike Suomessa. Gaudeamus 2005 tai Held & McGrew: Globalisaatio - puolesta ja vastaan. Vastapaino 2005

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalipolitiikka)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö