x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLP2 Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka 7 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Opiskelijat tutustuvat suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikan kehitykseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt Suomen sosiaalipoliittisten järjestelmien toimintaan, sosiaalisiin oikeuksiin, sosiaaliturvaan ja -politiikkaan sekä sosiaalipalveluihin ja niiden tavoitteisiin ja vaikutuksiin.

Sisältö

Kirjallisuus. Kirjallisuuskuulustelu yleisenä kirjallisena tenttinä. Mahdollisen vaihtoehtoisen opetuksen toteutustavat ilmoitetaan erikseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pääaineopiskelijoille suositellaan tiedekunnan yhteisten opintojen jakson "Yhteiskuntatieteiden teoriat" suorittamista samanaikaisesti SPOLP2-jakson kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Koskiaho: Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa. Vastapaino 2009.
  2. Anttonen et al. (toim.): Naisten hyvinvointivaltio. Vastapaino 1994.
  3. Koistinen: Työpolitiikan perusteet . WSOY 1999.
  4. Kangas: Politiikka ja sosiaaliturva Suomessa, teoksessa Paavonen & Kangas: Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana, sivut 190-366 . Edita 2006.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalipolitiikka)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö