x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖP1A Sosiaalityön peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Kyösti Raunio

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön perusteet: sosiaalityön perinteet, määritelmät, toimintamuodot, eettiset periaatteet, erilaiset tiedon lajit ja näiden merkityksen sosiaalityön käytännölle.

Sisältö

Sosiaalityön perusteet: sosiaalityön perinteet, määritelmät, toimintamuodot, eettiset periaatteet, erilaiset tiedon lajit ja näiden merkitys sosiaalityön käytännölle.

Toteutustavat

Pääaineopiskelijat: Luennot (24 t), pakollinen.
Sivuaineopiskelijat: Ensisijaisesti luennot, vaihtoehtona korvaava kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennon käyneille kertauskuulustelu, korvaavan kirjallisuuden tenttiville kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sivuaineopiskelijoille vaihtoehtoinen korvaava kirjallisuus:

1. Raunio: Olennainen sosiaalityössä. Gaudeamus 2009.

2. Granfelt, Jokiranta, Karvinen, Matthies & Pohjola: Monisärmäinen sosiaalityö. Sosiaaliturvan Keskusliitto 1993.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön perusteet (Sosiaalityö)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipedagogiikan perusteet (Sosiaalipedagogiikka)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö