x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLS4.4 Pro gradu -tutkielma 40 op

Yleiskuvaus

Opinnäyte

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuottamaan tieteelliselle opinnäytteelle asetettuja vaatimuksia vastaavan työn.

Sisältö

Pro gradu - tutkielma on osoitus siitä, että opiskelija pystyy käsitteellistämään ja analysoimaan tutkimaansa kohdetta tieteellisin menetelmin sekä tuottamaan tieteellisen ja hyvällä kielellä kirjoitetun tutkimuksellisen tekstin. Pro gradu -tutkielman laajuus on noin 60-100 sivua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätietoja

Tarkemmat ohjeet löytyvät laitoksen www-sivuilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö