x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLS4.3 Tutkielmaa tukevat opinnot 22 op
Vastuutaho
Sosiologia
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Tutkielmaa tukevat opinnot liittyvät pro gradu-tutkielmassa käytettäviin teorioihin, menetelmiin ja aineistoihin.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa etenemään pro gradu prosessissaan.

Sisältö

Suoritetaan pääsääntöisesti kirjoittamalla esseitä pro gradu-tutkielman ohjaajalle. Esseet käsittelevät:

1. tutkielman teoreettisia perusteita,
2. tutkielmassa käytettäviä menetelmiä ja
3. tutkielman keskeisiä sisältöjä.

Esseiden kirjoittamisesta sovitaan pro gradu-tutkielman ohjaajan kanssa.

Tutkielmaa tukeviin opintoihin voidaan erikoistapauksessa sisällyttää yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kaikille oppiaineille suunnattua metodiopetusta, erillisiä metodikursseja tai työelämävalmiuksia tukevia opintoja.

Tutkielmaan tukevat opinnot suoritetaan pro gradu-seminaarin aikana. Niiden suorittaminen aloitetaan kun pro gradu-tutkielman aihe on sovittu ohjaajan kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Esseiden kirjoittamisesta sovitaan pro gradu-tutkielman ohjaajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö