x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLS2 Sosiologinen tutkimusprosessi 12 op

Yleiskuvaus

Pro gradu -tutkielman tekemistä tukeva kurssi.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on tukea pro gradu -tutkielman tekemistä ja kehittää valmiuksia hallita tutkimusprosessia kokonaisuudessaan.

Sisältö

Jakso auttaa syventämään käsitystä sosiologian ajankohtaisista kehityssuunnista ja menetelmällisistä lähestymistavoista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija voi valita kaksi jaksoa seuraavista vaihtoehdoista:

1. Valinnaiset metodiopinnot.
2. Muu opetusohjelmassa tarkemmin kuvattu sisältöseminaari, joka liittyy laitoksella meneillään olevaan tutkimukseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Vaihtoehtoisista jaksoista tiedotetaan erikseen lukukausien alussa, opetusohjelmassa sekä laitoksen kotisivuilla. Kohdan suorittamisesta sovitaan ensisijaisesti graduohjaajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö