x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLA2.2 Elämänkulku ja yhteiskunnan rakenteet 6 op

Yleiskuvaus

Sosiologian perusopintoja syventävä kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yksilön elämänkulun ja sosiaalisten rakenteiden välisiä suhteita tarkastelevaan tutkimukseen ja ajankohtaisiin kysymyksiin.

Sisältö

Jakson kirjallisuus keskittyy ihmisen elämänkulun eri vaiheiden sekä yksilön, perheen ja yhteiskunnan välisten suhteiden tarkasteluun erilaisissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Yleinen kirjallisuuskuulustelu. Kohdan voi suorittaa myös lukupiirinä. Lukupiirivaihtoehdosta ja esseevaihtoehdosta on sovittava etukäteen opettajan kanssa. Teemaseminaarien tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan neljä kirjaa seuraavista:

 

1. Esping-Andersen: Incomplete Revolution: Adapting Welfare States to Women’s New Roles. Polity Press 2009.

2. Furlong & Cartmel: Young People and Social Change. Open University Press, 2007 (2. ed.)

3. Oinonen: Families in Converging Europe. Palgrave Macmillan 2008.

4. Roberts: Youth in Transition: In Eastern Europe and the West. Palgrave Macmillan 2009.

5. Scott: Making sense of everyday life, Polity Press, 2009

6. Timonen: Ageing Societies. A comparative Introduction, Open University Press, 2008

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sociology (Sosiologia/ISSS)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiologian sisältö (Sosiologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö