x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLP5 Sosiologinen tutkimus 7 op

Yleiskuvaus

Peruskurssia syventävä jakso.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija viimeaikaiseen sosiologiseen tutkimukseen.

Sisältö

Jakson kirjallisuus edustaa ajankohtaista sosiologista tutkimusta. Kirjallisuus syventää ymmärrystä oppialan teoreettisesta ja empiirisestä sisällöstä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään neljä kirjaa seuraavista:

Anttila, Kauranen, Löytty, Pollari, Rantanen & Ruuska, Kuriton kansa. Vastapaino 2009.

Jokinen & Saaristo, Suomalainen yhteiskunta. WSOY 2006.

Held & McGrew, Globalisaatio - puolesta ja vastaan. Vastapaino 2005.

Rasimus, Uudet liikkeet. Tampere University Press 2006.

Kauppinen, Suomen työmarkkinamalli. WSOY 2005.

Lempiäinen, Sosiologian sukupuoli. Vastapaino 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö