x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPSYS4.3 Tutkielmaa tukevat ja työelämään valmentavat opinnot 20 op

Yleiskuvaus

Opintoja, jotka selvästi liittyvät joko pro gradu -tutkielman aiheeseen, menetelmään tai työelämään valmistautumiseen.

Osaamistavoitteet

Täydennetään osaamista pro gradu -tutkielmaan liittyvillä alueilla.

Sisältö

Opinnot koostuvat pro gradu -tutkielmaa varten tehtävistä kirjallisuusesseistä tai pro gradu -tutkielman eri lukujen luonnoksista, jotka käsittelevät 1) tutkielman teoreettisia perusteita, 2) tutkielmassa käytettäviä menetelmiä, 3) tutkielman keskeisiä sisältöjä. Muina tutkielmaa ja työelämään suuntautumista tukevina opintoina voidaan erikoistapauksessa hyväksilukea sosiaalitieteiden oppiaineiden tai yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kaikille oppiaineille suunnattuja metodiopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, opiskelijan omavalintaisia sivuaineopintoja tai työelämävalmiuksia tukevia opintoja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Sosiaalipsykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö