x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPSYA3.1 Sosiaalitieteiden teoria, kirjallisuus 5 op

Yleiskuvaus

Kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Syvennetään ymmärrystä sosiaalipsykologian keskeisistä teoreettisista suuntauksista.

Sisältö

Kirjallisuuskuulustelu, jota varten luetaan kirja 1 ja valitut kirjat kirjallisuuslistan kohdista 2-4.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjatenttinä tentitään kohdan 1 kirja sekä kaksi kirjaa kohdista 2-4. Esseevaihtoehdosta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille pakollinen kirjallisuus:

1) Sapsford, Still, Wetherell. Miell & Stevens (toim.), Theory and Social Psychology. Sage Publications 1998 tai 2003.

Lisäksi kaksi kirjaa seuraavista:

2) Berger & Luckmann, Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Gaudeamus 1994.

3) Augoustinos, Walker & Donaghue, Social Cognition. Sage. 2nd edition 2006.

4) Heritage, Harold Garfinkel ja etnometodologia. Gaudeamus 1996.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalitieteiden teoria (Sosiaalipsykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö