x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAS4.2 Pro gradu seminaari 20 op

Yleiskuvaus

Pro gradun kirjoittamista tukeva seminaari.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii hallitsemaan itsenäisesti tutkimusprosessin ja tuottamaan tieteelliseen argumentointiin ja esittämistapaan perustuvan tieteelliseen tutkielman. Tavoitteena on, että opiskelijan pro gradu -tutkielma valmistuu seminaarin aikana.

Sisältö

Seminaari tukee ja ohjaa orientoivassa pro gradu -seminaarissa laaditun tutkimussuunnitelman saattamista valmiiksi tutkimukseksi. Työtapoina ovat tekstien kirjoittaminen, kommentointi sekä keskustelut.

Toteutustavat

Pro gradu seminaarin kesto on neljä periodia, joista kontaktiopetusta vähintään kaksi periodia. Etäperiodeilla opiskelijat valmistelevat pro graduaan ohjatusti mutta itsenäisesti esimerkiksi teoria- ja metodiesseiden avulla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Sosiaaliantropologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö