x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLA1.2 Sosiaalitieteiden teoria 5 op

Osaamistavoitteet

Jaksossa perehdytään sosiaalitieteiden käsitteellisiin ja teoreettisiin perusteisiin.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla sosiologisen ja yhteiskuntateoreettisen keskustelun keskeisiin suuntauksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Gronow, Noro, Töttö: Sosiologian klassikot. Gaudeamus 1996 TAI Aro & Jokivuori: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. WSOY, 2010.
2. Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalitieteiden teoria (Sosiaaliantropologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö