x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op
Vastuutaho
Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Luentosarja pää- ja sivuaineopiskelijoille, jossa perehdytään sosiaalitieteiden käsitteellisiin ja teoreettisiin perusteisiin.

Sisältö

Sosiaalitieteiden teoriat. Luentosarja 24 h.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetus järjestetään yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalitieteiden teoria (Sosiaaliantropologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalitieteiden teoria (Sosiaalipsykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipolitiikan teoria (Sosiaalipolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö