x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSLP4 Sosiologian ja sosiaaliantropologian perusteet 5 op

Yleiskuvaus

Peruskursseja tukeva ja syventävä kirjallisuuskuulustelu.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on tarjota monipuolinen kuva sosiologisen ja sosiaaliantropologisen tutkimuksen keskeisistä suuntauksista.

Sisältö

Jakson kirjat avaavat laaja-alaisesti näköaloja sosiologisen ja antropologisen tutkimuksen teemoihin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Yleinen kirjallisuuskuulustelu tai lukupiiri.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Eriksen, Toista maata? Johdatus antropologiaan. Gaudeamus 2004;

Giddens, Sociology, 4th edition. Polity Press 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaaliantropologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö