x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPSYP1 Sosiaalipsykologian peruskurssi 2 op

Yleiskuvaus

Luentokurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille

Osaamistavoitteet

Tutustutaan oppialan historiaan, keskeisiin kysymyksenasetteluihin sekä käsitteellisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Opitaan hahmottamaan oppialan erityispiirteitä sekä yhteyksiä muihin oppialoihin.

Sisältö

20 t luentokurssi sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, historiasta, kysymyksenasetteluista ja lähtökohdista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot edellyttävät läsnäoloa.
Luentojen lisäksi kirjallinen tentti + kaksi uusintatenttiä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Luento-opetuksena tarjottuja peruskursseja ei voi suorittaa esseinä tai tenttimällä. Muita mahdollisuuksia suorittaa kyseiset kurssit löytyy avoimesta yliopistosta ja maamme eri kesäyliopistoista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiaaliantropologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiaalipsykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Peruskurssit (Sosiologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö