x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM6.2 Menetelmäopinnot II 5 op
Vastuutaho
Naistutkimus
Vastuuhenkilö
Tutkielman ohjaaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tutkielmaansa liittyviin tutkimusmenetelmiin ja syventää ymmärrystään tutkimusprosessista, aineistoista ja tutkimuksen etiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Opiskelija osaa soveltaa aineiston analyysiin jotakin analyysitapaa .

Sisältö

Suositellaan suoritettavaksi sosiaalitutkimuksen laitoksen oppiaineiden tai muu syventävä menetelmäkurssi. Voidaan suorittaa myös tutkielman ohjaajan kanssa sovitulla muulla tavalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen tai sopimuksen mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö