x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM4 Menetelmäopinnot I 5 op
Vastuutaho
Naistutkimus
Vastuuhenkilö
Tutkielman ohjaaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tutkielmaansa liittyviin tutkimusmenetelmiin ja syventää ymmärrystään tutkimusprosessista, aineistoista ja tutkimuksen etiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Opiskelija osaa soveltaa aineiston analyysiin jotakin analyysitapaa.

Sisältö

Suositellaan suoritettavaksi sosiaalitutkimuksen laitoksen oppiaineiden tai muu syventävä menetelmäkurssi. Voidaan suorittaa myös tutkielman ohjaajan kanssa sovitulla muulla tavalla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö