x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISM2.2 Feministinen teoria, lukupiiri 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään feministisistä teoriakeskusteluista. Opiskelija oppii hallitsemaan naistutkimuksen käsitteitä ja paikantamaan oman tutkimuksensa suhteessa feministisiin tutkimussuuntauksiin.

Sisältö

Feministinen teoria -luentoihin liittyvä lukupiiri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri

Lukupiirin voi korvata myös teoksella Alsop, Fitzsimons & Lennon: Theorizing Gender. Polity 2002, joka tentitään yhdessä M2.2. kirjallisuuden kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Koko kohdan M2 voi suorittaa myös pelkästään kirjallisuuskuulustelulla (15 op). Katso kirjallisuus kohdasta M2.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Lukupiiri järjestetään joka toinen vuosi luentosarjan M2.1. yhteydessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiirin voi korvata myös teoksella Alsop, Fitzsimons & Lennon: Theorizing Gender. Polity 2002, joka tentitään yhdessä M2.2. kirjallisuuden kanssa. Lukupiirin kirjallisuus vaihtelee.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö