x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISA2D Sukupuolistunut työelämä 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu työelämän ja organisaatioiden tutkimukseen sukupuolen näkökulmasta. Opiskelija saa käsityksen siitä, miten sukupuoli jäsentää työntekoa, erilaisia ammatteja ja työntekijöiden toimintaa.

Sisältö

Kirjallisuuskuulustelu, essee tai osallistuminen opetukseen.
Esseen kirjoittamisesta on sovittava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme teosta:

Acker: Class Questions. Feminist Answers. AltaMira Press 2005.

Morgan, Brandth & Kvande (eds.): Gender, Bodies and Work. Ashgate 2005.

McDowell: Working Bodies. Interactive Service Employment and Workplace Identities. Wiley Blackwell 2009.

Käyhkö: Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Joensuun yliopisto 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö