x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISA2A Ruumiillisuus ja seksuaalisuus 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu tutkimusten kautta ajankohtaisiin keskusteluihin sukupuolen ruumiillisuudesta ja seksuaalisuuden yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja yksilöllisestä merkityksestä.

Sisältö

Kirjallisuuskuulustelu, essee tai osallistuminen opetukseen.
Esseen kirjoittamisesta on sovittava opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme teosta:

Kinnunen & Puuronen (toim.): Seksuaalinen ruumis. Gaudeamus 2006.

Richardson (ed.): Theorising Heterosexuality. Open University Press 1996.

sekä yksi kirja seuraavista

Nikunen, Paasonen & Saarenmaa (toim.): Jokapäiväinen pornomme. Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri, Vastapaino 2005.

TAI

Kinnunen,: Lihaan leikattu kauneus. Gaudeamus 2008.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö