x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISA2 Naistutkimuksen alat 12 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee naistutkimuksen keskeisiä sisältöjä, käsitteitä ja tutkimuksen tekemisen tapoja.

Sisältö

Yleinen kirjallinen tentti, essee tai osallistuminen opetukseen.
Esseen kirjoittamisesta on sovittava opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Toteutustavat

Valitaan kaksi 6 op:n kokonaisuutta kohdista NAISA2A-NAISA2F tai WSB2A-WSB2C.
Kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään kolme teosta kustakin kohdasta tai kirjoitetaan essee.
Esseen kirjoittamisesta on sovittava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Esseen lähdekirjallisuus ei ole sidottu tässä mainittuihin teoksiin.
Vaihtoehtoisesti kohdan voi suorittaa erityisalojen kurssilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö