x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NAISP3 Perusopintojen seminaari 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan feminististä analyysia rajatusta aihepiiristä, tuntee naistutkimuksen tiedonlähteitä ja oppii keskustelemaan tulkinnoista.

Sisältö

Seminaarityöskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö