x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA7 Työ- ja organisaatiopsykologia I 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori Ulla Kinnunen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksiin ja hän tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian eri osa-alueisiin mm. työstressiin ja työuupumukseen, johtamiseen, tiimien ja organisaatioiden toimintaan.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan pääaineopiskelijoiden lisäksi 35 sivuaineopiskelijaa psykologian opintopistemäärän perusteella. Mikäli tämä on sama, ratkaistaan valinta kaikkien opintosuoritusten kokonaismäärän perusteella.

Toteutustavat

Luennot (20 t) ja kirjallisuuskuulustelu.
Luennot toteuteaan Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja www.psykonet.fi)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja kirjallisuus (yhdessä) tentitään laitoksen yleisenä tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi, 3. ja/tai 4. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kinnunen, Feldt & Mauno (toim.), Työ leipälajina: Työhyvinvoinnin perusteet. PS-kustannus 2005.
2. Chmiel (ed.), Introduction to work and organizational psychology. Blackwell 2000, kappaleet 3-4, 6, 12-15 ja 18 tai uusittu painos (2008), kappaleet 1, 2, 4, 12-14, 16, 18 ja 20.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Psykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A7 Nuorisotyön teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A7 Nuorisotyön teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö