x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA1 Persoonallisuuspsykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliassistentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää persoonallisuuden ja sen kehityksen monimuotoisuutta, muutoksen ja pysyvyyden problematiikkaa sekä persoonallisuuteen liittyvän tiedon merkityksen eri sovellusalueilla.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. persoonallisuuden kehitystä, muutosta, pysyvyyttä sekä persoonallisuutta sovellusten näkökulmasta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan pääaineopiskelijoiden lisäksi 35 sivuaineopiskelijaa psykologian opintopistemäärän perusteella. Mikäli tämä on sama, ratkaistaan valinta kaikkien opintosuoritusten kokonaismäärän perusteella.

Toteutustavat

Luennot (20 t) ja kirjallisuuskuulustelu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja kirjallisuus (yhdessä) tentitään laitoksen yleisenä tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi, 1. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Pervin, The science of personality. Wiley 1996 tai 2003, luvut 5-6, 11 ja 13.
2. Metsäpelto & Feldt (toim.) Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset perusteet. PS-kustannus 2009.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Psykologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö