x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKP3 Persoonallisuuspsykologia I 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliassistentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee persoonallisuuden psykologian keskeiset teoriat, käsitteet ja tiedonhankintamenetelmät.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Toteutustavat

Luennot (16 t) ja kirjallisuuskuulustelu.
Luennot toteutetaan Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja www.psykonet.fi).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus ja luennot tentitään jaksosta vastaavan opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. opintovuosi, 3. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pervin, The science of personality. Wiley 1996 tai 2003, luvut 1-4, 7-10 ja 12.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Psykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö