x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKP2 Kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia I 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
akatemiatutkija Jukka Leppänen, tutkijatohtori Mikko Peltola.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta, peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija tuntee havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta ja hänellä on myös perustiedot neuroanatomiasta, neurofysiologiasta ja aistijärjestelmien toiminnasta.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan mm. näkö-, kuulo- ja tuntojärjestelmien toimintaa sekä havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä kognitiivisia ja hermostollisia prosesseja. Kurssilla tarkastellaan myös aivojen rakennetta ja toimintaa, aivojen kehitystä sekä aivotoiminnan tutkimusmenetelmiä.

Toteutustavat

Luennot (24 t) ja kirjallisuuskuulustelu.
Luennot toteutetaan Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja www.psykonet.fi).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuuskuulustelu laitoksen yleisenä tenttipäivänä. Luennot tentitään jaksosta vastaavan opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. opintovuosi, 2. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ashcraft & Radvansky, Cognition: International Edition, 5/E. Pearson Higher Education 2010, kappaleet 1-4.
2. Kolb & Whishaw, Fundamentals of human neuropsychology. Worth Publishers 2008, kappaleet 1-10.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Psykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö