x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKP1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliassistentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustietämys kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä.

Sisältö

Kirjallisuus ja sitä täydentävä luentosarja käsittelevät ihmisen kehityksen kulkua lapsuudesta aikuisuuteen. Painopistealueina ovat mm. sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä.

Toteutustavat

Luennot (24 t) ja kirjallisuuskuulustelu.
Luennot toteutetaan Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja www.psykonet.fi).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja kirjallisuus (yhdessä) tentitään laitoksen yleisenä tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. opintovuosi, 1. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bee & Boyd, Lifespan development. Allyn & Bacon 2002, kappaleet 1-2 (s. 1-51)
tai
Boyd & Bee, Lifespan development. Allyn & Bacon 2006, kappaleet 1-2 (s. 1-46).
2. Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY 2006.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Psykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema B: Erityiskasvatus ja erityisnuorisotyö (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö