x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPK6.4 Pro gradu, kirjallinen osuus 20 op
Vastuutaho
Etnomusikologia

Osaamistavoitteet

Itsenäisen tieteellisen ajattelun ja kirjoittamisen sekä kirjallisten lähteiden käytön kyvyn kehittäminen ja osoittaminen.

Sisältö

Itsenäisen tieteellisen ajattelun ja kirjoittamisen sekä kirjallisten lähteiden käytön kyvyn kehittäminen ja osoittaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Lopputyö (Etnomusikologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö