x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPK1.1 Opintojen suunnittelu 1 op
Vastuutaho
Etnomusikologia

Osaamistavoitteet

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen yhdessä opintojen ohjaajan kanssa. Henkilökohtaisten osaamistavoitteiden asettaminen ja seuranta. HOPSin avulla opinnot yksilöityvät ja kullekin opiskelijalle löytyvät omat painopistealueet opiskeluun. HOPSin laatimiseen kuuluu myös opinnäytetöiden suunnittelu työllistymistä silmällä pitäen. Lisäksi ohjaajan kanssa käydään työelämäkeskustelu ennen opintojen loppumista.

Sisältö

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen yhdessä opintojen ohjaajan kanssa. Henkilökohtaisten osaamistavoitteiden asettaminen ja seuranta. HOPSin avulla opinnot yksilöityvät ja kullekin opiskelijalle löytyvät omat painopistealueet opiskeluun. HOPSin laatimiseen kuuluu myös opinnäytetöiden suunnittelu työllistymistä silmällä pitäen. Lisäksi ohjaajan kanssa käydään työelämäkeskustelu ennen opintojen loppumista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö