x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ETNOS6B Pro gradu -tutkielma 35 op
Vastuutaho
Etnomusikologia
Vastuuhenkilö
Timo Leisiö
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
80 op.

Yleiskuvaus

Tieteellisen tutkimuksen laatiminen.

Osaamistavoitteet

Tieteellisen tutkimusraportin laatimisen oppiminen.

Sisältö

Itsenäinen työskentely ja kriittinen mietiskely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Kirjoitustyö tapahtuu samanaikaisesti seminaarityöskentelyn kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaarissa (S6A) hyväksytyn tutkimussuunnitelman lopullinen toteuttaminen eli tutkimusaineiston keruu, analyysi ja tieteellisen tutkimusraportin kirjoittaminen.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Etnomusikologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö