x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILE14 FILOSOFIAN HISTORIA JA ELÄMÄNFILOSOFIAN KLASSIKOT 8 op

Yleiskuvaus

Opintojakso jakautuu kahteen osaan:
PHILE14a) kirjallisuuskuulusteluun, 3 op, ja
PHILE14b) klassikkoon, 5 op.

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Kurssi perehdyttää laajemmin ja yksityiskohtaisemmin länsimaisen filosofian historiaan sekä syvemmin muutamaan keskeiseen elämänfilosofian klassikkoon.

Vaadittavat opintosuoritukset

PHILE14a vain kirjatentti.
PHILE14b kirjatentti, luentokuulustelu, essee, klassikkoseminaariesitelmä tai muu opettajan kanssa erikseen sovittava suoritustapa.

Opintojakson PHILAI1, Filosofian historia, 8 op, suorittaminen luetaan tämän opintojakson suoritukseksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

PHILE14a - Kirjallisuuskuulustelu, 3 op:

Yksi seuraavista teoksista:

a. Nordin: Filosofian historia

b. Korkman & Yrjönsuuri (toim.): Filosofian historian kehistyslinjoja

c. Warburton: Philosophy. The Classics.

PHILE14b - Elämänfilosofian klassikko 5 op:

Kaksi seuraavista teoksista:

a. Sartre: Eksistentialismikin on humanismia,

b. Nietzsche: Hyvän ja pahan tuolla puolen,

c. Kant: Ikuiseen rauhaan,

d. Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka,

e. Platon: Faidon (sis. niteeseen Teokset III),

f. Macchiavelli: Ruhtinas,

g. Hume: Esseitä

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö