x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILPRO1 PROSEMINAARI I 7 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Filosofian perusopinnot

Yleiskuvaus

Filosofisen esitelmän kirjoittamisen ja argumentaatioanalyysin perusteet sekä seminaariesitelmän kirjoittaminen, esitys ja opponointi.

Osaamistavoitteet

Kurssi harjaannuttaa käsittelytavaltaan ja ilmaisultaan selkeän filosofisen esityksen kirjoittamiseen sekä filosofiseen keskusteluun.

Sisältö

PHILPRO1a, 3 op, Argumentaatioanalyysin perusteet sekä filosofisen esitelmän muodolliset vaatimukset
ja
PHILPRO1b, 4 op, Proseminaari: yhden seminaariesitelmän kirjoittaminen, esitys ja opponointi sekä keskusteluun osallistuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen filosofisen kirjoittamisen ja argumentaation opetukseen, yhden esitelmän kirjoittaminen, yhden esitelmän seikkaperäinen tarkastaminen sekä aktiivinen osanotto keskusteluun.
Proseminaarin yhteydessä tarkastetaan myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kakkuri-Knuuttila (toim.): Argumentti ja kritiikki ja

Watson: Writing Philosophy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö