x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILAIK7 KULTTUURI- JA TAITEENFILOSOFIA 4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Kurssi perehdyttää kulttuurin ja taiteen sekä niiden tutkimuksen filosofisiin kysymyksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Toinen seuraavista voihtoehdoista:

a. Cassirer: The Logic of the Cultural Sciences ja

    Danto: The Abuse of Beauty; Aesthetics and the Concept of Art

b. Cassirer: The Logic of the Cultural Sciences ja 

    Ingarden: Selected Papers in Aesthetics

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö