x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILAI4 TIETEENFILOSOFIA 4 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Opintojakso syventää ja laajentaa opiskelijan ymmärrystä tieteenfilosofian perusongelmista ja argumenteista ja tutustuttaa joihinkin tieteenfilosofisiin erityisongelmiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista teoksista:

a.  Bird: Philosophy of Science

b. Giere: Explaining Science

c. Kincaid: Philosophical Foundations of the Social Sciences

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö