x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILAI2 1900-LUVUN FILOSOFIA 4 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Opintojakso perehdyttää 1900-luvun filosofian pääsuuntiin ja merkittävimpiin ajattelijoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi seuraavista kohdista:

a. Niiniluoto & Saarinen (toim.): Nykyajan filosofia

b. von Wright: Logiikka, filosofia ja kieli ja

    Mohanty: Phenomenology. Between Essentialism and Transcendental Philosophy

c. von Wright: Logiikka, filosofia ja kieli ja

    Sokolowski, Introduction to Phenomenology

d. Biletzki & Matar (eds): The Story of Analytic Philosophy ja

    Sokolowski: Introduction to Phenomenology

e. Biletzki & Matar (eds): The Story of Analytic Philosophy ja 

    Mohanty: Phenomenology. Between Essentialism and Transcendental Philosophy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö