x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILPE7 JOHDATUS LOGIIKKAAN 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso tutustuttaa logiikan peruskäsitteisiin ja perehdyttää lause- ja predikaattilogiikan syntaksiin ja semantiikkaan.

Osaamistavoitteet

Loogisten peruskäsitteiden, kuten formaalin kielen, loogisen totuuden ja loogisen seurauksen käsitteiden ymmärtäminen. Lause- ja predikaattilogiikan syntaksin ja intuitiivisen semantiikan sekä lauselogiikan luonnollisen päättelyn perusteiden hallinta.

Sisältö

Lauselogiikan syntaksi ja totuustaulumenetelmä; loogisen totuuden, seurauksen ja ekvivalenssin käsitteet; lauselogiikan luonnollisen päättelyn systeemi; 1. kertaluvun predikaattilogiikan kielten syntaksi, intuitiivinen semantiikka ja malliteorian alkeet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi luentokurssilla harjoituksineen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi seuraavista:

a. Rantala & Virtanen: Logiikan peruskurssi (2002 tai 2003, vain verkossa osoitteessa http://mtl.uta.fi/modaalilogiikka/logpk2003.pdf) tai

b. Allwood & Andersson & Dahl: Logiikka ja kieli (on myös engl. ja ruots.) tai

c. Miettinen: Logiikka - perusteet tai

d. Guttenplan: Languages of Logic

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Filosofia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö