x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILPE6 JOHDATUS YHTEISKUNTA- JA KULTTUURIFILOSOFIAAN 3 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Opintojakso antaa filosofisen yleiskuvan ihmisyksilön ja yhteiskunnan keskinäisistä suhteista ja niiden rakentumisesta sekä tarkastelee taiteen ja yleensä kulttuurin filosofisia ongelmia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulustelu:

joko a. kaksi seuraavista seuraavista:

- Lahtinen: Ihminen - poliittinen eläin

- Berger & Luckmann: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen (The Social Construction of Reality)

- Eaton: Estetiikan ydinkysymyksiä (Basic Issues in Aesthetics)

tai

b. Christman: Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö