x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILPE5 JOHDATUS ETIIKKAAN 3 op

Osaamistavoitteet

Tutustua systemaattisesti etiikan eli moraalifilosofian keskeisiin ongelmiin, menetelmiin ja teorioihin.

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Toinen seuraavista:

a) Pietarinen & Poutanen: Etiikan teorioita

b) Norman: The Moral Philosophers

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Filosofia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö