x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILPE2 JOHDATUS TIETOTEORIAAN 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan tietoteorian keskeisistä tutkimusaiheista, lähestymistavoista ja argumenteista.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ainakin seuraavia aiheita:
- tiedon lajit
- skeptisismin ongelma
- perinteinen tiedon määritelmä ja siitä käyty keskustelu
- tiedon oikeuttaminen
- tietoteoreettinen naturalismi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Toinen seuraavista:

a. Lammenranta: Tietoteoria

b. Audi: Epistemology: A Contemporary Introduction

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Filosofia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö