x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILPE10 JOHDATUS FILOSOFIAAN JA SEN HISTORIAAN 5 op

Osaamistavoitteet

PHILPE10a: Tutustutaan filosofian peruskäsitteisiin ja keskeisiin ongelmiin sekä filosofisen ajattelun ominaispiirteisiin.
PHILPE10b: Tutustutaan länsimaisen filosofian kehitykseen antiikista 1800-luvulle sekä sen keskeisiin ajattelijoihin.

Sisältö

PHILPE10a: JOHDATUS FILOSOFIAAN, 2 op
PHILPE10b: JOHDATUS FILOSOFIAN HISTORIAAN, 3 op

Vaadittavat opintosuoritukset

.
Pääaineopiskelijoille:
PHILPE10a: pakollinen osallistuminen opetukseen ja
PHILPE10b: joko luennot ja praktikum tai kirjatentti.
Sivuaineopiskelijoille:
Kirjatentit tai kirjatentti ja luento-opetus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

PHILPE10a (sivuaineopiskelijoille): Toinen seuraavista kohdista:

a. Määttänen: Filosofia, johdatus peruskysymyksiin

b. Sober: Core Questions in Philosophy ('Readings' -osat vain kursorisesti)

PHILPE10b: Toinen seuraavista:

a. Saarinen: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle

b. Kenny: A Brief History of Western Philosophy (luvut I-XIX)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipedagogiikan perusteet (Sosiaalipedagogiikka)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö