x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISOA4B Kandidaatintutkielma 2 op

Osaamistavoitteet

Kandidaatintyön tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön.

Sisältö

Kandidaatintyö on tieteellinen kirjoitelma, jossa harjoitellaan itsenäiseen tutkimukseen liittyviä taitoja ja prosesseja. Pääaineopiskelijat laativat kandidaatintutkielman proseminaariesitelmästä saadun palautteen pohjalta. On myös mahdollista sopia, että kandidaatintutkielma tehdään aineopintojen praktikum-kurssityön pohjalta. Kandidaatintutkielman yhteydessä suoritetaan kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyyskoe.

Kandidaatintutkielma arvostellaan arvoasteikolla 1-5 ja sen yhteydessä suoritetaan kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyyskoe. Kypsyyskoe on kandidaatintutkielman aiheen pohjalta laadittu noin konseptin mittainen kirjoitelma, jonka arvioinnissa kiinnitetään eritystä huomiota asialliseen ja sujuvaan ilmaisuun sekä oikeakielisyyteen.

Kypsyyskoetta suorittavan tulee jättää kandidaatintutkielma kahtena paperikappaleena opetusamanuenssille ja ilmoittautua kypsyyskokeeseen yleisenä tenttipäivänä.

Toteutustavat

Ennen 1.8. 2005 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa kypsyyskokeen pro gradu -tutkielman yhteydessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö