x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISOA1C Valinnaiset menetelmäopinnot 9 op

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelijat historiantutkimuksen menetelmiin

Sisältö

Opintojakson suoritus kootaan vapaavalintaisista kursseista, joissa opiskellaan erilaisia historiantutkimuksessa sovellettavia menetelmiä. Sivuaineopiskelijat voivat korvata 6 op tästä opintojaksosta suorittamalla A1a -kurssin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Menetelmäopintoja voi suorittaa myös esseillä tai tenttimällä opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa erikseen sopimalla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luento- ja harjoituskursseja voi korvata seuraavalla kirjallisuudella (varmista vastaavalta opettajalta suorituskokonaisuus ennen tentti-ilmoittautumista):

Autio Sari, ym. (toim.), Historioitsijan arki ja tutkimuksen prosessi (2001) (1 op)

Bloch Marc, Historian puolustus (2003) (1 op)

Burke Peter, History & Social Theory (2005) (3 op)

Cannadine David (ed.), What is History Now? (2002) (2 op)

Dahlgren Stellan & Florén Anders, Fråga det förflutna (2000) (2 op)

Fingerroos Outi, ym. (toim.), Muistitietotutkimus (2006) (2 op)

Haapala Pertti, Sosiaalihistoria (1989) (2 op)

Hyrkkänen Markku, Aatehistorian mieli (2002) (2 op)

Immonen Kari & Leskelä-Kärki Maarit (toim.), Kulttuurihistoria (2001) (2 op)

Jordanova Ludmilla, History in Practice (2006) (2 op)

Saari Juho (toim.), Historiallinen käänne (2006) (2 op)

Tosh John, The Pursuit of History (2006) (3 op)

Tosh John, Why History Matters (2008) (2 op).

 

Lisätietoja

Sivuaineopiskelijat voivat korvata 6 op tästä opintojaksosta suorittamalla A1a -kurssin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Menetelmäopinnot (Historia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö