x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISOA1A Historiantutkimuksen prosessit ja traditiot 0–6 op

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelijat historiantutkimuksen käytäntöihin, eettisiin kysymyksiin sekä syventää P1-kurssilla opiskeltua teoreettista perustaa.

Sisältö

Kurssi jakautuu luento-osuuteen sekä kirjallisuuteen. Suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä. Kurssi ei ole sivuaineopiskelijoille pakollinen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, essee ja/tai tentti ja/tai lukupiiriin osallistuminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen pääaineopiskelijoille.

Sivuaineopiskelijat voivat halutessaan osallistua kurssille (jolloin he suorittavat kohdassa A1c vastavasti vähemmän opintopisteitä).

Kurssin aloittaminen on pääaineopiskelijoille edellytys proseminaariin osallistumiselle. Tätä ei vaadita lukuvuonna 2009-2010 proseminaaria suorittaville, mikäli A1 kohta on heillä jo lähes täynnä 1.8.2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Menetelmäopinnot (Historia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö