x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISOP5 Maailmanhistoria 7 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee maailmanhistorian taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen kehityksen päälinjat ja ymmärtää maailmanhistorian tutkimuksen ominaispiirteet.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään maailman kulttuurien ja talouksien yhteyksiin uuden ajan alusta nykypäivään, yhteyksiä luovia ja voimistavia ilmiöitä painottaen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentokurssin suorittaminen edellyttää perehtymistä kurssilla jaettavaan aineistoon.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luento- ja harjoituskurssin voi korvata seuraavalla kirjallisuudella:

Goldstone, Jack, Why Europe? The Rise of the West in World History 1500-1850 (2009)

Darwin, John, After Tamerlane. The Rise & Fall of Global Empires, 1400-2000 (2008)

McNeill J.R. & McNeill W.H., The Human Web (2003) (Suomeksi: Verkottunut ihmiskunta (2005))

 

Lisätietoja

Voidaan tenttiä myös painetussa opinto-oppaassa olevien aiempien vaatimusten mukaan:

Mazlish B., New Global History (2006)

McNeill J.R. & McNeill W.H., The Human Web (2003) (Suomeksi: Verkottunut ihmiskunta (2005))

Pomeranz, K., The Great Divergence (2000)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö