x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISOP3 Suomen varhaishistoria 5 op

Yleiskuvaus

Kurssi on johdatus Suomen alueen varhaisemman historian tutkimukseen sekä sitä koskevan historiankirjoituksen perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssi johdattaa Suomen alueen ja sen asukkaiden historian tutkimukseen 1800-lukua edeltävältä ajalta sekä selvittää aikakautta koskevan historiankirjoituksen eri lähtökohtia ja tärkeimpiä käänteitä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan Suomen alueen historiaa osana Pohjois-Eurooppaa ja lähemmin Itämeren piiriä. Näkökulmana on kansainvälisten ja eritoten eurooppalaisten yhteyksien merkitys Suomen alueen ja sen väestön kulttuurissa, taloudessa ja politiikassa.

Toteutustavat

Luentoihin liittyy harjoituksia, jotka edellyttävät kotityötä tai ryhmätyötä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi voidaan kirjallisen kuulustelun sijasta suorittaa myös tehtävillä tai hankkeilla, jotka osoittavat tapahtumahistorian tuntemuksen lisäksi kurssin tasolla vaadittavaa hyvää ymmärrystä Suomea koskevan historiankirjoituksen historiasta ja sen lähtökohdista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Suositellaan pääaineopiskelijoille suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luento- ja harjoituskurssin voi korvata seuraavalla kirjallisuudella:

Grünthal, Riho (toim.), Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (2002)

Kallioinen Mika, Kirkon ja kruunun välissä. Suomalaiset ja keskiaika (2001)

Karonen Petri, Pohjoinen suurvalta: Ruotsi ja Suomi 1521-1809 (1999).

Lisätietoja

Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tuntee aikakauden tapahtumahistorian. Tapahtumahistorian perusasioita ei kerrata luennoilla vaan niiden tuntemus on hankittava viimeistään kurssin aikana lukemalla esimerkiksi seuraavia teoksia: Haapala, Pertti & Toivo, Raisa Maria, Suomen historian kartasto. 2008, 6-83 SEKÄ Vahtola, Jouko, Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. 2003, 9-244.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö