x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISOP1 Johdatus historiantutkimukseen 3 op

Yleiskuvaus

Johdatus historiantutkimukseen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehtyä historialliseen ajatteluun, opetella yksilö- ja ryhmätyöskentelyä ja harjoitella tieteellistä kirjoittamista.

Sisältö

Kurssi antaa perustiedot historiasta tieteenä. Kurssilla tutustutaan historiantutkimuksen lähdeaineistoihin ja erilaisiin tutkimusperinteisiin ja historialliseen keskusteluun ja käydään läpi historiantutkimuksen ja -kirjoituksen peruskäsitteitä. Kurssilla opetellaan tiedonhankinnan perusteita, harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista sekä tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson voi suorittaa vain kurssilla.

Kontaktiopetukseen osallistumisessa pääaineopiskelijoilla on etusija.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö