x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KATES003 Project Planning and Management 3 ECTS
Organised by
Public Health
Person in charge
Kansanterveystieteen yliassistentti Anne Konu

Learning outcomes

Jakson tavoitteena on antaa yleiskuva
– projektityöskentelystä
– projektien suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta
– rahoittamisesta, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Contents

-projektin suunnittelu ja suunnitelman kirjoittaminen
-projektin vaiheet
-projektin toteuttaminen, budjetti ja riskianalyysi
-projektin johtaminen ja viestintä
-projektin arviointi ja raportointi

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Tutorials
Independent work
Seminar

Luennot, ongelmaperustainen oppiminen (PBL), projektisuunnitelma

Modes of study

Projektisuunnitelma, osallistuminen tutoristuntoihin ja projektityöseminaariin.

Evaluation and evaluation criteria

Numeric 1-5.
Arviointi perustuu projektisuunnitelmaan

Recommended year of study

4. year spring

Study materials

Kirjallisuus:
Silfverberg P. Ideasta projektiksi: projektityön käsikirja. Edita 2007.
Ruuska K. Projekti hallintaan. Suomen atk-kustannus 1999.
Jalava U & Virtanen P. Tietoa luova projekti, polku oppivaan organisaatioon. Kirjayhtymä 1998.
Jalava U & Virtanen P. Innovatiiviseen projektijohtamiseen. Tammi 2000.

Belongs to following study modules

School of Health Sciences
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Health Sciences