x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATEP021 Yhteenvetojakso 1 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä, yliassistentti Pirjo Lindfors
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
20 op.
Edeltävät opinnot
Muut perusopinnot tulee olla pääosin suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on
– taitoa hahmottaa kansanterveyteen vaikuttavan toiminnan tasot ja terveyteen vaikuttavat tekijät eri tasoilla

Sisältö

Perusopinnoissa saatujen tietojen ja taitojen perusteella luodaan työpajan ja ryhmätöiden avulla kokonaiskuva terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja terveyteen vaikuttavista keinoista eri tasoilla.

Toteutustavat

Kaksi työpajaa, ryhmätyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen työpajoihin ja ryhmätyöhön

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

Syyslukukausi 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö