x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOITA1 Hoitotieteen peruskysymykset 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tieteellinen ja kriittinen ajattelu käynnistyy. Opiskelija tuntee hoitotieteen kehittymisen tieteenalana ja on tietoinen hoitotieteen keskeisistä mielenkiinnon kohteista ja menetelmistä.

Sisältö

Hoitotieteen ja erityisesti perhehoitotieteen kehittyminen, keskeiset kiinnostuksen kohteet ja menetelmät.

Toteutustavat

Keskusteluluennot sisältäen pienryhmätyöskentelyn 18 h ja itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Keskusteluluennot, pienryhmätyöskentelyn tiivistelmät ja kotitentti.
Kirjallisuus:
Aho A L ym. (eds.) 2006. Selected readings in family nursing from Finnish perspective 2. University of Tampere,Department of Nursing Science, Centre for Family Nursing Research and Education, Publications 6.
Bomar P (eds.) 2004. Promoting health in families: applying family research and theory to nursing practice. 3rd ed. Saunders.
Eriksson K ym. 2. p. 2008. Hoitotiede. WSOY.
Åstedt-Kurki P ym. 2008. Kohti perheen hyvää hoitamista. WSOY.
Ajankohtaiset perhehoitotieteelliset artikkelit.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Syyslukukausi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Hoitotieteen teoria (Hoitotiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö